Υπηρεσίες

Αικατερίνη Δ. Βασιλείου

Το γραφείο μας διαθέτει άρτια οργάνωση και εξοπλισμό με τα πλέον σύγχρονα και εξελιγμένα συστήματα μηχανογράφησης. Επιπρόσθετα, εφαρμόζεται κωδικοποιημένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης του συμβολαιογραφικού αρχείου και φυλάσσεται υπό κατάλληλες συνθήκες το αρχείο της τέως συμβολαιογράφου Λάρισας Μαρίας Ραχωβίτου – Πετρωτου οριστικά.

Η άρτια και συνεχής ενημέρωση του έμψυχου δυναμικού του γραφείου μας σε συνδυασμό με τη συνδρομή και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας εγγυώνται την ασφαλή, άμεση και αποτελεσματική διεκπεραίωση των συμβολαιογραφικών υποθέσεων των πελατών μας.

Αναλαμβάνουμε αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές (αποδοχές, διανομές, απογραφές), διαθήκες (δημόσιες, μυστικές) και εργολαβικά συμβόλαια.

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη συμφώνων συμβίωσης, συναινετικών διαζυγίων, πληρεξουσίων, ενόρκων βεβαιώσεων, συμβάσεων δανείων και συντάσσουμε πράξεις αναγνώρισης τέκνων και πράξεις για ιατρικώς υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή.

Ακόμη, στο γραφείο μας υποστηρίζονται υπηρεσίες όπως: σύνταξη καταστατικών και σύσταση εταιρειών μέσω της υπηρεσίας μίας στάσης, λύση εταιρειών, παράσταση στις Γ. Σ. ανωνύμων εταιρειών και μονοπρόσωπων Ε.Π.Ε., καταχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, εκθέσεις αποσφραγίσεως και απογραφής οικιών και απογραφές θυρίδων θησαυροφυλακίων.

Αρχή μας είναι η πλήρης και συνεχής ενημέρωση σας για όλες τις παραμέτρους που αφορούν την υπόθεσή σας. Στόχος μας να εξασφαλίσουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα για εσάς στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις παρακάτω ενότητες υπηρεσιών και να δείτε επιγραμματικά τις σημαντικότερες εξ’ αυτών.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας προσφέρουμε αναλυτική ενημέρωση.

Κατηγορίες εξειδίκευσης:

Γενικά

 • Πληρεξούσια
 • Ένορκες βεβαιώσεις
 • Συμβάσεις δανείου
 • Καταχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων
 • Πράξεις κατάθεσης εγγράφων για λήψη βέβαιης χρονολογίας
 • Πληρεξούσια – μεταβιβάσεις TAXI
 • Εκθέσεις αποσφραγίσεων και απογραφής οικιών
 • Απογραφές θυρίδων θησαυροφυλακίων
 • Αγοραπωλησίες πλοίων / αεροσκαφών
 • Υπολογισμός αντικειμενικών αξιών
 • Δηλώσεις ΔΟΥ

Ακίνητα

 • Αγοραπωλησίες ακινήτων
 • Γονικές παροχές
 • Δωρεές
 • Μίσθωση αγροτεμαχίων
 • Διανομές
 • Ανταλλαγές
 • Συστάσεις οριζόντιας – κάθετης ιδιοκτησίας
 • Εργολαβικά
 • Προσύμφωνα

Εταιρικά

 • Συστάσεις εταιρειών μέσω υπηρεσίας μιας στάσης
 • Μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων / μετοχών
 • Τροποποιήσεις / κωδικοποιήσεις καταστατικών
 • Μετατροπές
 • Συστάσεις ιδρυμάτων
 • Λύσεις
 • Παράσταση σε ΓΣ μονοπρόσωπων εταιρειών
 • Σύνταξη καταστατικών
 • Συγχωνεύσεις

Κληρονομικά

 • Σύνταξη δημόσιας διαθήκης
 • Κατάθεση μυστικής ιδιόγραφης διαθήκης
 • Πράξεις αποδοχής κληρονομίας
 • Πράξεις απογραφής κληρονομίας
 • Πράξεις διανομής κληρονομίας

Οικογενειακά

 • Σύμφωνα συμβίωσης
 • Συναινετικά διαζύγια
 • Πράξεις αναγνώρισης τέκνου
 • Πράξεις συναίνεσης για ιατρικώς υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή

 

Αναζητάτε έναν αξιόπιστο και εξειδικευμένο συνεργάτη;